Privacybeleid

Versie 7 april 2021

Wie zijn wij?

EZY Academy is een initiatief van Chivo Opleidingen (www.chivo.nl). 
Ons website adres is: https://ezy.academy
Handelsnamen: Ready for Life | Chivo
KVK: 78274109
Vestigingsnummer: 00004591568

Vestigingsadres: Cornelis Heinricksestraat 41, 3078 HJ Rotterdam
Bezoekadres: Hoofdstraat 69, 3971 KD Driebergen-Rijsenburg
Chivo richt zich op het opleiden en trainen van vitaliteitsprofessionals en -coaches. 
EZY Academy biedt coaching en training aan zillennials (20 – 29 jaar).

Wie zijn de betrokkenen?

Naast het vaste team docenten, coaches en medewerkers van Chivo zijn soms ook freelancers betrokken bij het organiseren van onze bedrijfsvoering, marketing en communicatie. Wij zullen er op toezien dat alle betrokkenen vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze deelnemers.

Gegevensverwerking website

Registratie

Bij de registratie van een (gratis of betaald) lidmaatschap op onze website hebben we tenminste de naam en achternaam nodig en het emailadres. De deelnemer kan daarnaast ook een profielfoto en andere gegevens toevoegen.

Daarnaast worden ook het ip-adres en het type browser bewaard. Dit is nodig om spam berichten te bestrijden. 

Wanneer de gebruiker inlogt op onze website met behulp van Google, LinkedIn, Facebook, Instagram of Twitter, dan verleent de gebruiker daarmee bepaalde gegevens zoals de naam, email en profielfoto.

Online community

Na de validatie van het emailadres krijgt de gebruiker toegang tot onze online community. Daarbinnen zijn ook de namen en profielfoto’s van andere gebruikers zichtbaar. Het emailadres blijft afgeschermd.

Media

Wanneer een gebruiker media uploadt, dan is het raadzaam om geen foto’s of video’s te uploaden waarin locatiegegevens zijn opgeslagen.

Online cursus

Wanneer de gebruiker deelneemt aan een online cursus, dan zal de voortgang worden bewaard op onze website, zodat de gebruiker verder kan gaan waar deze gebleven was. Ook kunnen de trainers en de beheerders zien wat de voortgang is per gebruiker.

Online cursusgroep

Wanneer de gebruiker wordt toegevoegd aan een cursusgroep, dan krijgt deze gebruiker toegang tot de discussies binnen deze cursusgroep. Wanneer de gebruiker berichten deelt binnen zo’n groep zullen deze berichten leesbaar zijn voor de andere gebruikers binnen die groep.

Online betalingen

Wanneer de gebruiker een betaling verricht via onze website, dan zal de betaalhistorie worden bewaard met het oog op onze administratieve verplichtingen.

Wanneer de gebruiker een betaling verricht via Stripe en/of PayPal, dan zullen deze partijen vermoedelijk ook gegevens bewaren die verband houden met de transactie.

Cookies

Onze website maakt gebruik van tijdelijke cookies om met name het inloggen te vergemakkelijken. 
Wij posten soms artikelen van andere websites. Deze artikelen, foto’s of video’s gaan vaak gepaard met een cookie van de betreffende website. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het monitoren van onze campagnes. Dit heeft tot gevolg dat Google een cookie plaatst op onze webpagina’s zodat wij statistische gegevens bij Google kunnen inzien.

Hoe lang bewaren

Wij hebben geen enkele behoefte aan het bewaren van de gegevens van onze deelnemers. De mogelijkheid om een account te verwijderen zullen wij ook faciliteren. Bij twijfel kan men een email sturen naar team@ezy.academy zodat wij er op kunnen toezien dat alle gegevens ook daadwerkelijk zijn verwijderd.

Wanneer een deelnemer betalingen heeft verricht zijn wij verplicht deze betaal geschiedenis te bewaren voor de duur van zeven jaar. Inclusief de naam en het emailadres van de deelnemer. 

Verplichting tot verstrekken gegevens?

Wanneer een (overheids)instantie gegevens opvraagt van onze deelnemers, dan zullen wij daar niet aan meewerken tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In dat geval zullen wij uiteraard juridisch advies inwinnen om na te gaan of wij inderdaad wettelijk verplicht zijn tot het verstrekken van gegevens.

Klachten

Ons team is nog te klein om een externe klachtencommissie in te stellen. Wel zeggen wij toe dat wij zorgvuldig en eerlijk om zullen gaan met eventuele klachten. Wij willen onze dienstverlening immers alsmaar verbeteren en ook een klacht beschouwen wij als een kans om hierin te leren.

Profilering

Wij doen niet aan profilering van onze deelnemers.

Met wie delen?

Wij delen de gegevens van onze deelnemers niet met derden. Behalve met de aan ons gelieerde coaches en trainers wanneer zij direct betrokken zijn bij de dienstverlening richting onze deelnemers.

Verwerkers en andere partijen

Wij zijn niet van plan samen te werken met verwerkers en/of andere partijen. Mocht dit wel nodig blijken, dan zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Beveiliging

Onze website maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer) of TLS (Transport Layer Security) als beveiligingsmiddel tegen ongeautoriseerd gebruik.